رازهای زندگی

شفاف باشید، متفاوت باشید

صحبت کردن با کائنات صرفا از طریق تکلم نیست، زبان کائنات زبان احساسات است، شما میتوانید در هر زمان آرزوهایتان را با احساساتتان به کائنات منتقل کنید و هر اندازه احساس شما تمایل به سمت قدرت عشق داشته باشد یعنی درخواستتان واضح تر به کائنات ارسال شده است.
آرزوهایتان را با جزئیات تجسم کنید و با آنها به رویا بروید ، شوق زیادی را در وجودتان احساس کنید و تا میتوانید بر آنچه میخواهید متمرکز شوید.
یک زندگی رویایی ، یک رابطه عاشقانه ، موفقیت در کار ، درآمد عالی،تناسب اندام … همه و همه ابتدا بایستی در ذهنتان شکل بگیرد چراکه نود درصد خلق زندگی ذهنی است،بنابراین خواسته تان را با همان جزئیاتی که میخواهید و واضح تصور کنید و آن را به کائنات سفارش دهید.

1 استاد
3268 دانشجوی عضو سایت
38 ساعت آموزش
47 جلسه اموزشی